galwaymozart

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart
Arrangeur: Matthias Spindler
Track: Ruhe sanft mein holdes Leben
Flöte: Sir James Galway
Orchester: Sinfonia Varsovia
Dirigent: Sir James Galway

2006 Deutsche Grammophon
1CD |D|D|D| 477 6233 |G|H|
Int. VÖ-Datum: 09/2006
N.B.: Arrangeur · NotenSatz