Komponist: Jule Styne
Arrangeur: George Siravo
Adaption: Wieland Reissmann
Tenor: Jonas Kaufmann
Solo Trompete: Till Brönner
Big Band: Cologne Studio Big Band
Dirigent: Wieland Reissmann

2020 Sony Classical
1eSingle |D|D|D|
Int. VÖ-Datum: 10/2020
N.B.: NotenKopist · NotenHerstellung